Felsökningar

Med AB Rördoktorns videoinspektions utrustning kan vi gå på djupet i rör och stammar. Detta Ger möjlighet att effektivt hitta stopp / bakfall / rot-genomträngning och andra fel.

Vi lokaliserar rörledningar under marknivå vilket eliminerar risker vid grävarbeten där osäkerhet råder var rörledning är dragen.

Efter utförd inspektion dokumenteras underlaget på CD-ROM skiva.