Thermografering (termografering)

Thermografering med värmekamera.

Vi kan se det man inte kan se med blotta ögat. Infraröd dokumentering av värme, vatten och ventilation. IR bilder med rapportunderlag.

Vad är Thermografering?

Beröringfri infraröd mätning på avstånd vilket inte påverkar mätobjektet ger en tvådimensionell värmebild som sedan kan analyseras.
Snabb mätning i realtid. Mycket användbar teknik för mätning av elapparater och byggnader. Man kan finna dolda fel i elektrisk utrustning samt värmeförluster, luftläckage & fukt etc.

Exempel på Thermografering:

Golvvärme
therm1

Radiator
term2

Markvärme
therm3