KV Hästhagen

KV Hästhagen/Gustavsberg

Stambyte 203st lägenheter om 4 etapper.

Beställare: Byggmästargruppen AB

Fastighetsägare: Värmdöbostäder

Utförs som total-entreprenad.