NoFo Hotell

KV Sturen Minsta, Tjärhovsgatan 11

Fastigheten är från 1700-tal.

Om och tillbyggnad av 65st nya hotellrum i bef fastighet, ny tvättstuga, nya fläktrum.

Ombyggnad Storkök

 

Brukare: Hotell NOFO

Vår beställare: M3 bygg

Fastighetsägare: Stadsholmen