Almåsa Kursgård

1087_m

Installation av värmepumpar på Almåsa Kursgård vid Hårsfjärden

Värmepumpar som installerades var 2 st IVT G35, 2 st IVT G45, 2st HT E21 samt 1 st HT E14.

IVT Greenline G finns i 45 kW avgiven effekt. IVT Greenline G är en högprestandavärmepump för större fastigheter. Den klarar att leverera temperaturer upp till 68°C och har en högre värmefaktor vid motsvarande temperaturer jämfört med IVT Greenline F.
Flera moduler kan kombineras upp till 450 kW.
IVT Greenline G möjliggör enklare tappvarmvattenlösningar och är lämplig för fastigheter med högtemperatursystem eller vid stora varmvatten-cirkulationsförluster.