Värmepump fastighet

1085_m3st fastigheter om en totalt uppvärmd yta av 9842 kvm. i Norra Ängby. Energibehovet för att värma denna yta är ca 1 470 000 kWh År 2006 borrades 19st 300m energibrunnar och 5st x 55kw IVT värmepumpar installeras. Från 1 september 2007 t.o.m. 31 augusti 2008 är energiförbrukningen för att värma fastigheten 376 000 kWh

Energibesparing 1 470 000 – 376 000 kWh = 1 094 000 kWh