Värmepump fastigheter

1089_mWåhlin Fastigheter AB, sparar ca 136.000 kr/år

Värmepumpar som installerades var 1 st 26 kW samt elpanna som spetsvärme.
Kostnad för uppvärmning efter installation ca 55.000 kr/år

Tidigare uppvärmingskostnader var:
Olja 15 kbm
Kostnad ca. 195.000 kr/år

Wåhlin Fastigheter AB, sparar nu ca 136.000 kr/år i uppvärmningskostnader.

Kontaktperson:
Bo Dunér 070-9519929