Värmepumpar BRF

1090_mInstallation av Värmepumpar hos BRF Isänkan på Sturevägen 8-10 i Saltsjöbaden. Besparing ca. 386.000 kr/år

Värmepumpar som installerades var 1 st 35 kW samt olja som spetsvärme. Kostnad för uppvärmning efter installation ca 107.000 kr/år

Tidigare uppvärmingskostnader var:
Olja 50 kbm
Kostnad ca. 498.000 kr/år

BRF Islänkan, sparar nu ca 386.000 kr/år i uppvärmningskostnader.