Vi tar ansvar för våra värmepumpar, även efter att vi har sålt dem.

En ny värmepump innebär ofta en stor investering. Det gör också att man förväntar sig att den ska fungera bekymmersfritt under många år framåt. Därför erbjuder vi en av marknadens mest omfattande garanti, med 10 års garanti på kompressorn och 6 år på värmepumpen.

VT 10-års Garanti för villavärmepumpar

10_arsgaranti10 års garanti på kompressorn och 6 års garanti på värmepumpen gäller från igångkörningsdatum.
Detta gäller för värmepumpar installerade efter 2013-01-01.

 

 

 IVT Fastighetsgaranti.

FastighetsgarantiFör värmepumpar i storleken 20-70 kW ger vi nu 5-års garanti.

 

 

 

IVT Försäkring Privatperson.

fors-10ar10 års försäkring på kompressorn och 6 års försäkring på värmepumpen ingår.
Täcker den självrisk (max 3000:-) och det avdrag för avskrivning som görs genom den försäkrades villa-/fritidshusförförsäkring.
Detta gäller för värmepumpar installerade före 2013-01-01.

 

IVT Försäkring Juridisk person.

fors-6-3ar3 års försäkring för värmepumpar upp till 19 kW ingår, längre försäkringsperiod kan köpas till vid installationstillfället. 6 års försäkring för Nordic Inverter ingår.
Detta gäller för värmepumpar installerade före 2013-01-01