IVT Försäkring Privatperson - tryggheten ingår

Denna försäkring gäller för värmepumpar intallerade före 2013.

När du köper en värmepump från IVT får du 10 års försäkring på kompressorn (hjärtat i din värmepump) och 6 års försäkring på värmepumpen helt utan extra kostnad. Detta är en trygghet som ingen annan på värmepumpsmarknaden ger dig.

Marknadens bästa trygghetsförsäkring.

Din försäkring börjar gälla i samma ögonblick som din värmepump installerats. Försäkringen är ett komplement till den del av din villa/hem/fritidshusförsäkring som rör maskinskador och gäller för dig som privatperson. Den täcker självrisk på max 3000 kronor samt det avdrag för avskrivning som görs genom din villa/hem/fritidshusförsäkring.

Professionell reparation.

För att försäkringen ska gälla måste reparationen utföras av en IVT-återförsäljare eller ett av IVT godkänt serviceföretag. Det innebär samtidigt att du får en professionellt utförd reparation med IVT originaldelar för bästa resultat.

IVT Försäkring Privatperson gäller för följande värmepumpar:

IVT PremiumLine X-serien, IVT Greenline, IVT Air, IVT PremiumLine A-serien, IVT Frånluft/ComfortZone, IVT Nordic Inverter.

Villkoren för IVT Försäkring Privat.

Denna försäkring utgör ett komplement till din villaförsäkring eller motsvarande och ersätter enligt villkoret nedan den självrisk och den avskrivning du själv har att erlägga till ditt villaförsäkringsbolag i händelse av en ersättningsbar så kallad maskinskada på din värmepump.

Kontrollera att din villaförsäkring verkligen omfattar maskinskada på din värmepumpsanläggning. Denna försäkring är endast tillämplig då villaförsäkringsbolaget gjort avdrag för självrisk.

Försäkringsbroschyren finns ett sammandrag av försäkringsvillkoren. Kompletta villkor får du när din installation är registrerad.