Gör så här om du har fått en skada på din värmepump

Nästan 40 års forskning och utveckling har gjort IVT:s värmepumpar både tåliga och driftssäkra. Men om olyckan ändå skulle vara framme så är det här bra att känna till:

  • Uppkommer skadan inom tre år* tar du kontakt direkt med AB Rördoktorn som din återförsäljare.
  • Har det gått tre år* sedan installationen tar du kontakt med AB Rördoktorn som din återförsäljare eller av IVT certifierat serviceombud. Du anmäler samtidigt – utan dröjsmål – skadan till ditt villa/hem/fritidshusförsäkringsbolag för skadereglering.
    Försäkringsbolaget kan ersätta dig för dina reparationskostnader minus avdrag för självrisk och eventuellt åldersavdrag. Det är dessa avdrag du kan få tillbaka genom IVT:s försäkring.

* fr o m 1/7-2012 gäller tre års garanti. För att du ska kunna få ersättning och för att handläggningen ska gå så smidigt som möjligt så ska du skicka in följande handlingar till Arctic:

  • Komplett ifylld skadeanmälan.
  • En kopia av ditt försäkringsbevis gällande värmepumpen.
  • En kopia av reparatörsrapporten.
  • En kopia av reparationsfakturan.
  • En kopia av skaderegleringen från ditt villa/hem/fritidshusförsäkringsbolag där det tydligt framgår hur mycket du har fått i ersättning samt hur mycket som har dragits i självrisk och eventuellt åldersavdrag.

Handlingarna skickar du till Arctic Seals AB, Box 2003, 141 02 Huddinge, tel. 08-746 05 60, e-post kundtjanst@arctic.se dock senast 6 månader efter det att du, som försäkrad, fått kännedom om skadan. Samtliga handlingar enligt Arctics försäkringsbrev ska bifogas skadeanmälan.

Notera att IVT:s försäkring endast träder in när reparationskostnaden överstiger den självrisk du har i din villa/hem/fritidshusförsäkring.

Är du osäker och behöver hjälp

Kontakta oss på AB Rördoktorn, så hjälper vi dig. När du köper en värmepump av oss ger vi dig NÖJD- KUND-GARANTI – En IVT värmepump ska alltid vara en trygg och lönsam investering. Mer information om vår unika garanti kan du läsa om här.