IVT Försäkring Juridisk person - tryggheten ingår

Denna försäkring gäller för värmepumpar installerade före 2013.

När en juridisk person köper en villavärmepump (upp till 19 kW) från oss på IVT ingår tre års försäkring (med undantag för IVT Nordic Inverter, se nedan). Till juridiska personer räknas bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, industrier med flera. Försäkringen förstärker den tvååriga fabriksgarantin och börjar gälla i samma stund som värmepumpen är installerad och klar att användas.

Tre år till för bara 4 000 kr.

I samband med köpet av värmepumpen kan du välja att förlänga din försäkring med ytterligare tre år. År fyra till sex köper du till för bara 4 000 kr.

6 års försäkring ingår i köpet av IVT Nordic Inverter.

För vår luft/luftvärmepump IVT Nordic Inverter gäller andra villkor: Här ingår alltid 6 års försäkring på värmepumpen utan extra kostnad.

IVT Försäkring Juridisk person.

3 års försäkring gäller för följande värmepumpar upp till 19 kW:
IVT PremiumLine X-serien, IVT Greenline, IVT Air, IVT PremiumLine A-serien, IVT Frånluft/ComfortZone.

6 års försäkring gäller för följande värmepumpar:
IVT Nordic Inverter.

Villkoren för IVT Försäkring Juridisk person.

Försäkringen gäller vid maskinskada och ersätter det avdrag för avskrivning som görs genom fastighetsförsäkringen samt utlägg för självrisk. En förutsättning för att få ersättning är att skadan har reglerats av den försäkrades fastighetsförsäkring och att avskrivning har gjorts på det försäkrade objektet och/eller att självrisk har betalats av den försäkrade.

Överstiger inte reparationskostnaden den försäkrades självrisk, lämnas ersättning med reparationskostnaden med avdrag för självrisken om 1500 kr.

Försäkringsbroschyren finns ett sammandrag av försäkringsvillkoren. Kompletta villkor får du när din installation är registrerad.