En värmepump är det billigaste sättet att värma ditt hus

Det finns många sätt att värma huset på. Vissa har fortfarande kvar sina el- eller oljepannor. Problemet med den typen av uppvärmning är att den är väldigt dyr. Och dyrare blir den, eftersom priserna på el och olja fortsätter att stiga. Inget av dessa alternativ är heller särskilt miljövänligt. Bättre är i så fall pellets, men det kräver å andra sidan både stort utrymme och mycket arbete.

Varför välja värmepump

Värmepumpen har sedan introduktionen på 1970-talet vuxit fram som en alltmer självklar arvtagare till de äldre värmekällorna. Dels för att det är betydligt billigare än direktverkande el och oljeuppvärmning. Men också för att det är enkelt och bekvämt i jämförelse med pellets eller ved. Trots att det finns flera olika typer av värmepumpar, är grundprincipen bakom tekniken densamma: lagrad solenergi i berg, vatten eller luft omvandlas till värme. Eftersom solenergin är gratis är det bara den el som driver värmepumpen du behöver betala för. Det gör uppvärmningen både billig och miljövänlig.

Fjärrvärme då? Jo, det är ett miljövänligt val. Men du låser dig samtidigt till en enda värmeleverantör, med monopol på marknaden. Det innebär i regel att priserna höjs i snabbare takt än på en konkurrensutsatt marknad.

Ditt hus ökar i värde när du väljer att installera värmepump

När du installerar en värmepump gör du en investering som du inte bara har nytta av när du bor i huset, utan även när du säljer det vidare. Det finns ingen risk att värmen tar slut, eftersom det ständigt lagras ny solenergi som värmepumpen kan använda. Själva värmepumpen har en livslängd på ungefär 20 år, men det är inte ovanligt att de jobbar på betydligt längre än så. Även om investeringskostnaden för till exempel en bergvärmepump är högre än för många andra alternativ, så betalar den sig snabbt. Beroende på vilken uppvärmning du har idag kan du sänka dina värmekostnader med upp till 80 procent!

Kostnadsfri besparingskalkyl och offert

Vi hjälper dig att hitta rätt typ av värmepump för ditt hus och installera den enligt konstens alla regler. Du som bor i Stor Stockholm möjlighet att få besök av en av våra värmepumpsansvariga. Efter en genomgång av dina och husets förutsättningar kommer vi att presentera vilken värmepump som passar dig bäst. AB Rördoktorn är auktoriserat IVT Center. Vi är också idag en av de större aktörerna i Stockholm på värmepumpsinstallationer i både villa och fastighet.