Jordvärme - återvinner lagrad solvärme från marken.

jordvarme

För att installera jordvärme (som även kallas markvärme) behövs ingen borrning. Istället grävs slingor ned på ungefär 1meters djup. Det krävs en relativt stor yta på tomten (om du inte använder vår kompaktkollektor), ca 250-400 m2, för att få tillräckligt med överskottsvärme från marken. Du behöver inte vara orolig för att slingorna påverkar växtligheten.

Fördelar med jordvärme:

  • Återvinner lagrad solvärme från marken.
  • Klarar av hela husets värme- och varmvattenbehov.
  • Ger stor ekonomisk besparing.
  • Fungerar bra när det är långt till berg eller sjö.
  • Perfekt vid utbyte av gammal panna eller vid nybyggnation.

Så funkar det:

jord

(Öppnas på en extern webbplats)