Luftvärme - en teknik som är enkel att installera

All värme som kan utvinnas av en värmepump är från början solenergi, det gäller även luft. För att ta tillvara på energin i luften finns det olika system, de vanligaste är frånluft, luft/luft och luft/vatten.

Skillnaden ligger i varifrån luften hämtas och hur den sprids i huset. Det fina med luftvärme är att en resurs som annars går till spillo tas tillvara och används. På köpet får du en teknik som är enkel att installera.

Luft/Vattenvärme
Ett bra alternativ för dig som har vattenburen värme och inte kan utnyttja energin från marken.
Läs mer om luft/vattenvärme här

Luft/luftvärme
Perfekt för dig som vill ha en extra värmekälla, t.ex. som komplement till direktverkande el.
Läs mer om luft/luftvärme här

Frånluftsvärme
Tar tillvara på värmen inomhus som annars hade ventilerats ut. Frånluftsvärme bidrar också till ett sundare inneklimat.
Läs mer om frånluftsvärme här