Värmepump fastighet - Rätt värmepump ger dig den optimala energibesparingen

AB Rördoktorn erbjuder ett komplett program värmepumpar för fastigheter. Gratis värmeenergi kan hämtas ur berg, jord, vatten, frånluft eller uteluft. Därmed kan vi också erbjuda en systemlösning som ger bästa besparing i just din fastighet oavsett storlek eller var den är belägen.

Komplett produktprogram för ditt val av värmepump fastighet

AB Rördoktorn är ett auktoriserat IVT Center och hjälper dig alltid att nå den optimala energibesparingen. Vi har stor erfarenhet av olika systemlösningar i skiftande typer av fastigheter. Du får nytta av vårt kunnande när vi projekterar och installerar kompletta system för värme, tappvarmvatten och kyla i din fastighet.

Värmepump fastighet – bäst för miljön och förnyelsebar energikälla

En värmepump är alltid det bästa valet för dig som värnar om miljön. Har du en oljepanna som förbrukar 3 kubikmeter olja, och ersätter den med en värmepump, reduceras utsläppen av CO2 med ca 8000 kg/år. Dessutom försvinner alla utsläpp av sot och stoft. Värmepumpar har fått Energimyndighetens godkännande som förnyelsebar energikälla. Den el en värmepump använder ska miljöberäknas på en nordisk elmix. Dagens installerade värmepumpar ger ett nettotillskott av energi på 15 TWh.

AB Rördoktorn är idag en av de större aktörerna i Stockholm på värmepumpar och värmepumpsinstallationer i både villa och fastighet. Kontakta Rördoktorn för ett kostnadsfritt första möte gällande värmepump för er fastighet.